บุคลากร

แนะนำบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูสุพัตรา ประมวลวุฒิรณ

คุณครูวรพันธ์ พิมพ์พันธุ์

คุณครูพิชัย ธีรานนท์

คุณครูอุบล เรืองหิรัญ

คุณครูวิทยา ทองสมจิตต์

คุณครูวันชัย วงษ์จันทร์

คุณครูพิเชษฐ ผาสุข

คุณครูเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ

คุณครูขวัญชัย นุ่มอ่อน

คุณครูปัญญา บุญเติมเต็ม

คุณครูพรทิพย์ โรจน์ประเสริฐสุด

คุณครูสุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์

คุณครูนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์

คุณครูกัญญา แก้วแกมเสือ

คุณครูวาสินี จันทร์มานะเจริญ

คุณครูอรพรรณ ดวงแข

คุณครูชมภูนุช คงทัด

 

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: